دکتر نصرت ریاحی نیا

مرتبه علمي: استاد (عضو هيئت علمي گروه علم اطلاعات و دانش ­شناسي دانشكده روان شناسي و علوم ­تربيتي دانشگاه خوارزمي)

آدرس تهران: خيابان شهيد مفتح، نرسيده به انقلاب، پلاک 49 کد پستی: 14911-15719

آدرس كرج: انتهاي خيابان شهيد بهشتي، ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي، دانشكده روان‌شناسي و علوم ­تربيتي، گروه علم اطلاعات و دانش ­شناسی کد پستی: 37551-31979

سوابق تحصیلی
سوابق اجرایی
افتخارات