دکتر نصرت ریاحی نیا

مرتبه علمي: استاد (عضو هيئت علمي گروه علم اطلاعات و دانش ­شناسي دانشكده روان شناسي و علوم ­تربيتي دانشگاه خوارزمي)

آدرس تهران: خيابان شهيد مفتح، نرسيده به انقلاب، پلاک ۴۹ کد پستی: ۱۴۹۱۱-۱۵۷۱۹

آدرس كرج: انتهاي خيابان شهيد بهشتي، ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي، دانشكده روان‌شناسي و علوم ­تربيتي، گروه علم اطلاعات و دانش ­شناسی کد پستی: ۳۷۵۵۱-۳۱۹۷۹

صفحه اصلی 1
سوابق تحصیلی
سوابق اجرایی
افتخارات